Wyświetlanie aktualnej daty i czasu + Lista znaczników daty i czasu (PHP)

Wielu z nas zastanawia się zapewne w jaki sposób wyświetlać na naszej stronie dynamicznie datę i czas tak aby nie zmieniać jej regularnie ręcznie – to proste.

Użytkownicy wszelkiego rodzaju systemów zarządzania treścią (np. wordpressa) nie mają tego problemu, jednak zwykle większość administratorów ma kłopot ze znaczeniami znaczników więc opublikuję je pod koniec tego wpisu – tymczasem skupimy się na tym w jaki sposób działa to rozwiązanie 🙂

Podstawową funkcją do zwracania obecnej daty jest date(), przyjmuje ona jako parametr wartość tekstową i na jej podstawie generuje pożądaną przez nas kombinację daty/czasu. Funkcja ta umożliwia nie tylko wyświetlanie daty i czasu ale również wyświetlenie godziny, strefy czasowej, a nawet informacji czy czas jest letni czy zimowy.

<?php
echo date(‚d-m-Y’);
?>

Powyższy kod zwraca wartość w stylu 24-12-2018 (dzień-miesiąc-rok).

Co wpisać aby wyświetlić pożądaną przez nas kombinację? Wystarczy skorzystać z listy dostępnych znaczników którą publikujemy poniżej:

 

 • Dzień
  • d – Dzień miesiąca, 2 cyfry z wiodącymi zerami
  • D – Tekstowy opis angielskiej nazwy dnia, trzy litery
  • j – Dzień miesiąca bez zer wiodących
  • l (mała litera ‚L’) – Pełen angielski opis dnia tygodnia
  • N – Liczbowa forma dnia tygodnia, zgodna z normą ISO-8601 (dodana w PHP 5.1.0)
  • z – Dzień roku (Zaczynając od 0)
  • t – Ilość dni w danym miesiącu
 • Tydzień
  • w – Liczbowa forma dnia tygodnia
  • W – Numer tygodnia w roku, zgodny z normą ISO-8601, Tygodnie rozpoczynają Poniedziałki (dostępne od PHP 4.1.0)
 •  Miesiąc
  • S – Angielski przyrostek porządkowy dla dnia miesiąca, 2 litery
  • m – Liczbowa forma miesiąca, z zerami wiodącymi
  • M – Krótki, angielski opis miesiąca, trzy litery
  • n – Liczbowa forma miesiąca, bez zer wiodących
  • t – Ilość dni w danym miesiącu
  • F – Pełen angielski opis miesiąca, taki jak January czy March
 • Rok
  • Y – Pełna liczbowa forma roku, 4 cyfry
  • y – Dwie cyfry reprezentujące rok
  • L – Informacja o tym, czy rok jest przestępnym
  • o – Numer roku, zgodny z normą ISO-8601. Zwraca to taką samą wartość jak Y, z takim wyjątkiem, że numer tygodnia ISO (W) należy do poprzedniego lub następnego roku, niż rok użyty w tym miejscu. (dodane w PHP 5.1.0)
 • Data
  • c – Data w standardzie ISO 8601 (dodana w PHP 5)
  • r – Data sformatowana zgodnie z RFC 2822
 • Godzina
  • g – Godzina, w formacie 12-godzinnym, bez zer wiodących
  • G – Godzina, w formacie 24-godzinnym, bez zer wiodących
  • h – Godzina, w formacie 12-godzinnym, z zerami wiodącymi
  • H – Godzina, w formacie 24-godzinnym, z zerami wiodącymi
  • i – Minuty z zerami wiodącymi
  • s – Sekundy, z zerami wiodącymi
 • Inne:
  • I (duże i) – Informacja o tym, czy czas jest letni czy zimowy
  • O – Różnica z czasem Greenwich (GMT) w godzinach
  • P – Różnica z czasem Greenwich (GMT) z dwukropkiem pomiędzy godzinami i minutami (dodano w PHP 5.1.3)
  • T – Skrót dla strefy czasowej
  • e – Identyfikator strefy czasowej (dodano w PHP 5.1.0)
  • Z – Różnica dla strefy czasowej w sekundach.
  • U – Sekundy liczone od ery UNIX-a (1 stycznia 1970 00:00:00 czasu Greenwich – GMT)